bước 1

Đăng ký làm thành viên dự án Biz để nhận MÃ GIỚI THIỆU

Bảng chiết khấu sẽ được gửi về Email cho thành viên kèm Folder Hướng dẫn, hình ảnh sản phẩm để sinh viên có thể bán hàng và marketing hiệu quả

đăng ký ngay!

Bước 2

Vào Website Store.biz.vn và bán hàng ngay lập tức thôi
Nhớ mỗi lần bán hàng nhập MÃ GIỚI THIỆU để được chiết khấu 

Đăng ký ngay

đăng ký thành viên ngay

Nhận ngay 10 bộ tài liệu về Bán hàng Online, Marketing, Ecommerce dành cho sinh viên